คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 8 มี.ค.66 ถึงวันที่ 8 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนายธีรศักดิ์ สังขโชติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับนายธีรศักดิ์ สังขโชติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับตำแหน่งนายอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร