คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 มี.ค.66 ถึงวันที่ 9 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานอัยการภาค 9 และศาลจังหวัดสงขลา
 
     

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสำนักงานอัยการภาค 9 นำโดยนายภราดร สืบเอกรัตน์ รองอธิบดีอัยการภาค 9 และศาลจังหวัดสงขลา นำโดยนายนิพนธ์ รัตนวาร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการเรียนการสอน วิจัย และการบริการวิชาการ ณ ห้องประชุมแสงสุริยา อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา