คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 15 พ.ค.66 ถึงวันที่ 15 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดี อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกลักษณ์ จุ๋ยมณี