คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ค.66 ถึงวันที่ 24 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เสวนาหัวข้อ “การสร้างทักษะให้แก่นักกฎหมายในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ”
 
     

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดการเสวนาหัวข้อ “การสร้างทักษะให้แก่นักกฎหมายในการสร้างนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ” ภายใต้โครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนของคณาจารย์ด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมหมาย เจ่งถาวร กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดสงขลา ผู้เสวนาร่วมกับอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ0