คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 พ.ค.66 ถึงวันที่ 25 พ.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "Tea Talk "
 
     

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม "Tea Talk " ภายในงานมีอาหาร และเครื่องดื่มไว้คอยบริการ โดยทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงาน รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีของหน่วยงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตพัทลุง ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น