คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับคณะเพื่อแข่งขันต่อระดับภาค 9)
 
     

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมการแข่งตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี ปีการศึกษา 2566 (รอบคัดเลือกตัวแทนระดับคณะเพื่อแข่งขันต่อระดับภาค 9)

⚖️ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น.

ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน : 6 กรกฎาคม 2566

เริ่มการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับคณะ : วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 - 16.00 น.

คุณสมบัติ : ทีมละ 2 คน ไม่จำกัดเพศ อายุ และกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นปีที่ 2 - 4 (ภาคปกติ ภาคสมทบ ภาค B.C.)

</font></font></font></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
        <td height=