คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 30 มิ.ย.66 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครทุนหนังสือส่งเสริมการศึกษาแก่นิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

นิสิตชั้นปีที่ 1 - 4 วิทยาเขตสงขลาและพัทลุง : สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 12.00 น.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครและจัดส่งเอกสารรวม (อาจารย์ที่ปรึกษาได้เซ็นรับรองเรียบร้อยแล้ว) มายังเจ้าหน้าที่คณะของแต่ละวิทยาเขต ได้ทางช่องทาง ดังนี้

- ส่งวิทยาเขตสงขลา (พี่ชาย) : ส่งเอกสารมายัง สำนักงานคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 วิทยาเขตสงขลา

- ส่งวิทยาเขตพัทลุง (พี่ต้อ) : ส่งเอกสารมายัง สำนักงานคณะนิติศาสตร์ (ตึกโดม) วิทยาเขตพัทลุง

⚡️ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร ได้ที่ : https://drive.google.com/.../1MdBOgLQgQrZOiSrNjWr.../view...

** ให้นิสิตตรวจสอบคุณสมบัติที่ทางคณะกำหนด และกรอกข้อมูลรายละเอียดตามใบสมัครและแนบเอกสารให้ครบถ้วน ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนส่งด้วยนะครับ

** สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ใช้หลักฐานผลการเรียนสะสมของมัธยมศึกษา

#ทุนหนังสือวิญญูชน1/2566

#LAWTSU