คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.66 ถึงวันที่ 25 ก.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน : เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน : เขียนตอบข้อสอบกฎหมาย สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ภาคปกติและภาคสมทบ วิทยาเขตสงขลา

</font></font></font></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
        <td height=