คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 21 ส.ค.66 ถึงวันที่ 21 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรภัทร ปิยะเวช
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสิรภัทร ปิยะเวช ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2566 (สนามเล็ก)