คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.66 ถึงวันที่ 30 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกทิพย์ แก้วน้อย นิสิตคณะนิติศาสตร์
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกทิพย์ แก้วน้อย นิสิตคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ทางกฎหมายระดับปริญญาตรี ในหัวข้อ “เทคโนโลยีในอนาคตกับนักกฎหมายไทย”