คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.66 ถึงวันที่ 30 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายกรฤต เรืองรัตน์ และนางสาวสุวีรยา หวานสง
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายกรฤต เรืองรัตน์ และนางสาวสุวีรยา หวานสง นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับปริญญาตรี