คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 30 ส.ค.66 ถึงวันที่ 30 ส.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายเพทาย ธรฤทธิ์ และนางสาวพรรณติยากร สาคร
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายเพทาย ธรฤทธิ์ และนางสาวพรรณติยากร สาคร นิสิตชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ได้รับรางวัลชมเชย ในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับปริญญาตรี