คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.66 ถึงวันที่ 26 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยากาศซ้อมใหญ่ วันที่ 20 กันยายน 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564-2565
 
     

บรรยากาศซ้อมใหญ่ วันที่ 20 กันยายน 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564-2565