คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.66 ถึงวันที่ 26 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 วันที่ 21 กันยายน 2566
 
     

บรรยากาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 วันที่ 21 กันยายน 2566