คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ย.66 ถึงวันที่ 26 ก.ย.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพิเศษ รายวิชาหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 
     

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก

อาจารย์สัตยา อรุณธารี อดีตรองอัยการสูงสุด

</font></font></font></font></div></td>
        </tr>
       <tr>
        <td height=