คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการนิสิต BlockCourse
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2564
ตารางเรียนกลุ่มเสาร์-อาทิตย์ B.C. 2566
ตารางเรียนตารางสอน B.C 3/65
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2563
ตารางเรียนตารางสอน สมทบ จ-ศ จัดตารางเรียนแบบ B.C เฉพาะปี1 2/65
ตารางการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 3/2564
 
ตารางเรียนกลุ่มเสาร์-อาทิตย์ B.C. 2566 กลับหน้าหลัก