TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  

   ภาพข่าวกิจกรรม  กลับหน้าหลัก
ลงพื้นที่เพื่อนำนิสิตเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หน่วยงานจังหวัดปัตตานี
นิสิตแลกเปลี่ยนจากคณะนิติศาสตร์ University of Bengkulu และ Muria Kudus University เข้าศึกษาดูงาน ณ ศาลจังหวัดสงขลา
วิทยากร ให้ความรู้โครงการการจัดการความรู้ในสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา ประจำปี 2565
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
วิทยากรบรรยายกฎหมายแก่กลุ่มผู้สูงอายุตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ
ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Muria Kudus University, Faculty of Law
บรรยายพิเศษ ในประเด็นหัวข้อ "แนวทางการออกแบบการวัดการประเมินผลการเรียนรู้รายวิชา"
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
ต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Bengkulu, Faculty of Law
วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาหลักสูตรคู่มือส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธคลินิกกฎหมาย ในงานปักหมุดประกาศพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่แรกของประเทศไทย
ประชุมหารือร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางแผนการจัดโครงการลูกรพีสัมพันธ์ ครั้งที่ 9 ฟุตบอลประเพณี TSU-PSU
โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง Outcome -Base Education (OBE) และวิธีการเขียนผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา (Course Learning Outcome: CLO)
โครงการ "การประเมินความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565"
ร่วมแสดงความเสียใจและสวดอภิธรรมศพคุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร บิดาของท่านประคอง เตกฉัตร รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค9 และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการให้แก่ผู้ต้องขัง ณ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา
หารือการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการให้แก่ผู้ต้องขังกับทัณฑสถานหญิงสงขลา
หารือความร่วมมือทางด้านงานวิชาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา


หน้าที่ :