คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 16 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมต้นกล้า
 
     

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค เปิดโครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการกิจกรรมต้นกล้า โดยมีนายตะวัน เผืองผ่อง(ศิษย์เก่า)ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองสงขลา และนายวรกันต์ เอิบสุขสิริ (ศิษย์เก่า) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแข่งขันและพัฒนาทักษะการพูดให้กับน้องๆ ในคณะนิติศาสตร์