คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0 0
จุลสารคณะนิติศาสตร์ ประจำเดือนมกราคม 2566...
รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันการศึกษา หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศา...
ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ...
ปรากฏกาาณ์ยิงกราดที่ จ.หนองบัวลำภูกับการพัฒนาระบบงานยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง...
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจากอาจารย์พิลาสลักษณ์ รัตนพันธุ์ ในการบรรยายพิเศษ รายว...
ขอเชิญร่วมการประสร้างสถานการณ์จำลองข้อพิพาท ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ...
กิจกรรมฝึกเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบวินิจฉัย (สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1)...
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์...
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากร มหาวิทยาลัยทักษิณทุกคน ขอน้อมรับความปรารถนาดีด้วยคำอวยพร งดการให้ ไม...
อาจารย์ปัณฑพล ประสารราชกิจ ในการบรรยายพิเศษ รายวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาว...
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
    ไม่มีข่าวใหม่
 ผลงานวิชาการ  
อ่านทั้งหมด...     
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...