คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 29 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 29 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565
 
     

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองวิทยาเขตพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง MF 2200 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง