คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ผลงานวิชาการ
เริ่มแสดง :: 27 ต.ค.65 ถึงวันที่ 27 ต.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล คงเขียว ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ นายนพดล คงเขียว ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

สอบแข่งขันได้ลำดับที่ 1 ตำแหน่งนักทัณฑวิทยาปฏิบัติการ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์