คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 14 พ.ย.65 ถึงวันที่ 14 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา
 
     

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ ห้อง 18803 วิทยาเขตสงขลา และ ห้องบรรยาย 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตพัทลุง