คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 พ.ย.65 ถึงวันที่ 16 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงความเสียใจและสวดอภิธรรมศพคุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร บิดาของท่านประคอง เตกฉัตร รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค9 และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์
 
     

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมผู้บริหารและบุคลากรร่วมแสดงความเสียใจและสวดอภิธรรมศพคุณพ่อลิ่ม เตกฉัตร บิดาของท่านประคอง เตกฉัตร รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค9 และผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วัดบ่อป่า ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา