คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่
 
     

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ศิริชัย กุมารจันทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและงานพัฒนานิสิต วิทยาเขตพัทลุง ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ จํานวน 110 คน ในการเข้ารับการแนะนําคณะและหลักสูตร และกิจกรรมสัมพันธ์จากตัวแทนนิสิต ณ อาคารเรียนรวม วสก.4301 คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง