คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 19 ม.ค.66 ถึงวันที่ 30 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยทักษิณ

การรับนิสิต ป.ตรี ปี 1 ภาคสมทบ หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม จ - ศ)

หลักสูตร น.บ.นิติศาสตร์ (4ปี) สงขลา/สมทบ (กลุ่ม ส-อ) (Block Course) 

วันเวลาสอบ : สอบสัมภาษณ์วันที่ 22 มกราคม 2566 รายงานตัวเข้าสอบ เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้อง 17402 อาคาร 17
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เริ่มสอบสัมภาษณ์ 09.00 น.

สถานที่สอบ : ห้อง 17408 - 17409

รายละเอียดตามลิ้งนี้ : https://drive.google.com/file/d/1eymmUXs3qZyQVvw2ZacdnzWu5lBp5U2d/view?usp=sharing