คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ม.ค.66 ถึงวันที่ 24 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บรรยายพิเศษ รายวิชาสืบสวนสอบสวนและนิติเวช ในหัวข้อ "กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์"
 
     

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิธู พฤกษนันต์ อาจารย์ประจำหน่วยนิติเวชศาสตร์ และพิษวิทยา สาขาวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการบรรยายพิเศษ รายวิชาสืบสวนสอบสวนและนิติเวช ในหัวข้อ "กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์"ให้กับนิสิตคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา